EPS 040 FASADA

Zastosowanie: 

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA stosowane są głównie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń jako:

  • styropian do ocieplenia ścian wykonanych metodą „lekką mokrą” lub „lekką suchą”
  • izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną
  • styropian do ocieplenia ścianek działowych w konstrukcjach wewnętrznych
  • izolacja cieplna ścian z okładziną w konstrukcji szkieletowej
  • styropian do ocieplenia podłóg między legarami
  • izolacja cieplna pomiędzy krokwiami (poddasze i dachy strome)
  • izolacja cieplna stropu od spodu z okładziną
  • styropian do ocieplenia stropodachów wentylowanych
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych
  • izolacja dylatacyjna w konstrukcjach

 

Właściwości i kod oznaczenia:

EPS-EN 13163+A1:2015-03-T2-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

 

Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L2

± 2 mm

Szerokość

W2

± 2 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P5

5 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS100

≥ 100 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu

-

-

Stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych

DS(N)2

± 0,2%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności

DS(70,-)2

± 2%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych

TR100

≥ 100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,040 W (m.k)

Klasa reakcji na ogień

E

-

   

Postać handlowa:

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm lub inne, według zapotrzebowania klienta

Grubość: od 1 cm do 100 cm

Krawędzie: proste lub na zakład Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

Producentem styropianu EPS 040 FASADA jest firma Megastyro Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie k. Kielc