EPS 044 FASADA

Zastosowanie

Płyty styropianowe EPS 044 FASADA stosowane głównie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń:

  • izolacja cieplna ścian wykonanych metodą „lekką morką” lub „lekką suchą”
  • izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną
  • izolacja cieplna ścianek działowych w konstrukcjach wewnętrznych
  • izolacja cieplna ścian z okładziną w konstrukcji szkieletowej
  • izolacja cieplna podłóg między legarami
  • izolacja cieplna pomiędzy krokwiami (poddasze i dachy strome)
  • izolacja cieplna stropu od spodu z okładziną
  • izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych
  • izolacja dylatacyjna w konstrukcjach

 

Właściwości i Kod Oznaczenia

EPS-EN 13163:2012+A1:2015-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS50-DS(N)3- DS(70,-)3-TR80

strong>Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L2

± 2 mm

Szerokość

W2

± 2 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P10

10 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS50

≥ 50 kPa

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)3

± 0,3%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności

DS(70,-)3

± 3%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych

TR80

≥ 80

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,044 W (m.k)

Klasa reakcji na ogień

E

-

 

Postać handlowa:

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm lub inne według zapotrzebowania

Grubość: od 1 cm do 100 cm

Krawędzie: proste lub na zakład

Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

Do pobrania:

Karta techniczna DWU EPS 044 FASADA

Deklaracja DWU EPS 044 FASADA