EPS 100-030 Lambda Max Fundament

Zastosowanie

Płyty styropianowe EPS  100-030 LAMBDA MAX FUNDAMENT wykorzystywane są w miejscach o większym obciążeniu  jako:

  • styropian do ocieplania podłóg na gruncie oraz na stropach żelbetowych przy normalnych obciążeniach użytkowych
  • izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
  • styropian do ocieplania podłóg garażowych
  • izolacja cieplna dachów płaskich i spadzistych, nowych i modernizowanych
  • styropian do ocieplenia stropodachów i dachów odwróconych
  • izolacja cieplna balkonów i tarasów
  • izolacja ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną, normalnie obciążona
  • styropian do ocieplenia podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, normlanie obciążona.

Właściwości i Kod Oznaczenia

EPS-EN 13163+A1:2015-03-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-) WL(T)2

Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L3

± 3 mm

Szerokość

W2

± 2 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P10

10 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS150

≥ 150 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu

CS(10)100

≥ 100 KpA

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2

± 0,2%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności

DS(70,-)2

± 2%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych

TR125

≥ 125

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,037 W (m.k)

Klasa reakcji na ogień

E

-

 

Postać handlowa:

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm lub inne, według zapotrzebowania  klienta

Grubość: od 1 cm do 100 cm

Krawędzie: proste lub na zakład

Na indywidualne zamówienie realizujemy dowolne wymiary.

Producent styropianu  EPS 100-030 LAMBDA MAX FUNDAMENT to firma Megastyro Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie k. Kielc