EPS 70-039 FASADA

Zastosowanie

Płyty styropianowe EPS 039 FASADA  stosowane są głównie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych w następujących wariantach jako:  

 • styropian do ocieplenia ścian wykonanych metodą
  „lekką mokrą” lub „lekką suchą”
 • izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną
 • styropian do ocieplenia ścianek działowych w konstrukcjach wewnętrznych
 • styropian do ocieplenia ścian z okładziną w konstrukcji szkieletowej
 • izolacja cieplna podłóg między legarami
 • izolacja cieplna pomiędzy krokwiami (poddasze i dachy strome)
 • styropian do ocieplenia stropu od spodu z okładziną
 • styropian do ocieplenia stropodachów wentylowanych
 • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i inne
  miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych
 • izolacja dylatacyjna w konstrukcjach

 

Właściwości i Kod Oznaczenia

EPS13163:2012+A1:2015-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L2

± 2 mm

Szerokość

W2

± 2 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P10

10 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS115

≥ 115 kPa

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2

± 0,2%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności

DS(70,-)2

± 2%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych

TR100

≥ 100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,039 W (m.k)

Klasa reakcji na ogień

E

-

 

Postać handlowa:

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm lub inne, według zapotrzebowania klienta

Grubość: od 1 cm do 100 cm

Krawędzie: proste lub na zakład

Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

Producentem styropianu EPS 039 FASADA jest firma Megastyro Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie k. Kielc