Laboratorium…..
Laboratorium….. Opublikowany:24.05.2022

Nad zapewnieniem pożądanej jakości naszych produktów w firmie Megastyro Sp. z o.o. pracuje laboratorium techniczne. Zostało ono wyposażone w nowoczesną aparaturę służącą do wykonywania precyzyjnych pomiarów kontrolnych. Styropian, który schodzi z linii produkcyjnej, poddawany jest kontroli jakości pod względem norm zadeklarowanych w Deklaracjach Właściwości Użytkowej.

Jednym z urządzeń służących do kontroli jest lambdomierz. Urządzenie służy do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK] płaskich próbek o wymiarach 30cm x 30cm x 5cm. Aparatura posiada dwie płytki górną i dolną, płytka dolna ma 0° C natomiast górna 20°C, pomiędzy które wkłada się próbkę styropianową. Temperatura płytek oddziałuje na próbkę styropianową.

Zadaniem urządzenia jest ustalenie czy produkowany przez firmę Megastyro Sp. z o.o. styropian spełnia normy zadeklarowane w Deklaracjach Właściwości Użytkowej. Badanie jest całkowicie zautomatyzowane, realizuje je oprogramowanie zainstalowane na dedykowanym komputerze podłączonym do komory badawczej. Obsługa aparatu od strony użytkownika sprowadza się do włożenia próbki badanej do komory badawczej, wpisania z klawiatury jej wymiarów oraz uruchomienia procesu badania. Po zakończonym badaniu program pozwala wydrukować raport.

Laboratorium pozwala na stałą kontrolę jakości produkowanego styropianu co jest istotne dla producenta oraz klienta dokonującego zakupu. Klient zyskuje pewność, że styropian firmy Megastyro Sp. z o.o. spełni jego oczekiwania pokładane w termoizolacji przynosząc spodziewany zysk w formie niższych rachunków za ogrzewanie.