Proekologiczne inwestycje w Megastyro!
Proekologiczne inwestycje w Megastyro! Opublikowany:17.05.2022

Urządzenia technologiczne do produkcji styropianu zasilane są energią elektryczną, która stanowi 25% kosztów jego wytworzenia. W związku z tym nasza firma w coraz większym  stopniu zastępuje konwencjonalną energię elektryczną,  energią wytworzoną przez urządzenia fotowoltaiczne. Efekty powyższego działania to obniżenie kosztów produkcji oraz ochrona środowiska, bowiem fotowoltaika  należy do OZE ( odnawialnych źródeł energii).
Nasze plany inwestycyjne przewidują, że w ciągu 3 lat,  80% energii elektrycznej używanej w firmie Megastyro będzie wytwarzana  przez urządzenia fotowoltaiczne.
Celem dalszych działań na rzecz ochrony środowiska, firma Megastyro zamierza zmienić sposób ogrzewania hal produkcyjnych i pomieszczeń socjalno-biurowych na ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, która również należy do OZE.
Ponadto w ramach działań pro środowiskowych zamierzamy, w najbliższej przyszłości  zastosować urządzenia (rekuperatory) do odzysku ciepła – pary wodnej, będącej produktem ubocznym procesu technologicznego wytwarzania styropianu.

Wszystkie te działania wskazują, że ochrona środowiska należy do głównych priorytetów firmy Megastyro.