dotacje_unia

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Tytuł projektu: "Maksymalizacja udziału recyklingu styropianowego - na poziomie min. 30% - w produkcji elewacyjnych płyt styropianowych i innych wyrobów ze styropianu."
Opis projektu: Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie innowacyjnej technologii procesu produkcji elewacyjnych płyt styropianowych dla budownictwa, której efektem będzie maksymalizacja udziału recyklingu styropianowego – na poziomie min. 30% przy zachowaniu wszystkich własności dotychczasowego produktu.
Całkowita wartość projektu: 1 570 820,70 PLN
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich:
693 243,66 PLN