EPS 100-038 Fundament

EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)5

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm

Grubość: od 2 cm do 30 cm

Krawędzie: proste

Producent styropianu  EPS 100-038 FUNDAMENT to firma Megastyro Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie k. Kielc

Zastosowanie

Płyty styropianowe EPS  100-038 FUNDAMENT wykorzystywane są w miejscach o większym obciążeniu  jako:

  • styropian do ocieplania podłóg na gruncie oraz na stropach żelbetowych przy normalnych obciążeniach użytkowych
  • izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
  • styropian do ocieplania podłóg garażowych
  • izolacja cieplna dachów płaskich i spadzistych, nowych i modernizowanych
  • styropian do ocieplenia stropodachów i dachów odwróconych
  • izolacja cieplna balkonów i tarasów
  • izolacja ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną, normalnie obciążona
  • styropian do ocieplenia podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, normlanie obciążona.

Właściwości

Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L3

± 2 mm

Szerokość

W3

± 2 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P10

10 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS150

≥ 100 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu

CS(10)100

≥ 100 KpA

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS.(N)5

± 0,2%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności

DS.(70,-)2

± 2%

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,038 W (m.k)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu

WL(T)5

<=5%

Klasa reakcji na ogień

E

-

Pozostałe produkty

Formularz Kontaktowy
Firma / Imię 
Adres e-mail:  *
Telefon: 
Kod pocztowy inwestycji (gmina)  *
Treść wiadomości... 
Załącz plik: 
*
* Pola wymagane