EPS 100-036 DACH/PODŁOGA

Zastosowanie

Płyty styropianowe EPS 100-036 DACH/PODŁOGA wykorzystywane są w miejscach o większym obciążeniu jako:

 • styropian do ocieplenia podłóg pod podkładem posadzkowym -
  silnie obciążona
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem
  posadzkowym - silnie obciążona
 • styropian do ocieplenia podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji
 • izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
 • styropian do ocieplenia podłóg garażowych
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną silnie obciążona
 • styropian do ocieplenia stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych
 • styropian do ocieplenia stropodachów i dachów odwróconych
 • izolacja cieplna tarasów i balkonów
 • styropian do ocieplenia dachów płaskich i stromych,
  nowych i modernizowanych
 • izolacji cieplnej podłóg, poddaszy, strychów
  użytkowych i nieużytkowych 

 

Właściwości i Kod Oznaczenia

 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L3

± 3 mm

Szerokość

W3

± 3 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P10

10 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS150

≥ 150 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu

CS(10)100

≥ 100 KpA

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)5

± 0,5%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności

DS(70,-)2

± 2%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych

TR100

≥ 100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,036 W (m.k)

Klasa reakcji na ogień

E

-

 

Postać handlowa:

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm lub inne według zapotrzebowania klienta

Grubość: od 1 cm do 100 cm

Krawędzie: proste lub na zakład

Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

Producent styropianu EPS 100-036 DACH/PODŁOGA to firma Megastyro Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie k. Kielc