EPS 042 FASADA

EPS-EN 13163:2012+A1:2015-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS50-DS(N)3- DS(70,-)3-TR80

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm

Grubość: od 2 cm do 30 cm

Krawędzie: proste

Producent styropianu EPS 042 FASADA to firma Megastyro Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie k. Kielc

Zastosowanie

Płyty styropianowe EPS 042 FASADA stosowane są głównie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń jako:

 • styropian do ocieplenia ścian wykonanych metodą
  „lekką mokrą” lub „lekką suchą”
 • izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną
 • styropian do ocieplenia ścianek działowych w konstrukcjach wewnętrznych
 • izolacja cieplna ścian z okładziną w konstrukcji szkieletowej
 • styropian do ocieplenia podłóg między legarami
 • izolacja cieplna pomiędzy krokwiami (poddasze i dachy strome)
 • izolacja cieplna stropu od spodu z okładziną
 • styropian do ocieplenia stropodachów wentylowanych
 • izolacja cieplna wieńców, nadproży,
  ościeży i inne miejsca narażone na powstanie
  mostków cieplnych
 • izolacja dylatacyjna w konstrukcjach

Właściwości

Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L2

± 2 mm

Szerokość

W2

± 2 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P10

10 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS75

≥ 75 kPa

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)3

± 0,3%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności

DS(70,-)3

± 3%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych

TR80

≥ 80

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,042 W (m.k)

Klasa reakcji na ogień

E

-

 

Formularz Kontaktowy
Firma / Imię 
Adres e-mail:  *
Telefon: 
Kod pocztowy inwestycji (gmina)  *
Treść wiadomości... 
Załącz plik: 
*
* Pola wymagane