Laboratorium

W firmie Megastyro Sp. z o.o. funkcjonuje specjalistyczne laboratorium, które zajmuje się monitorowaniem jakości produkowanych materiałów izolacyjnych. Wykorzystuje ono nowoczesne urządzenia do dokładnych pomiarów, które sprawdzają, czy styropian wytwarzany na linii produkcyjnej spełnia wymagane standardy określone w Deklaracjach Właściwości Użytkowej.

 

laboratorium

 

W laboratorium stosowany jest lambdomierz, który pozwala określić współczynnik przewodnictwa cieplnego (λ) dla płaskich próbek o wymiarach 30cm x 30cm x 5cm. Urządzenie to składa się z dwóch płytek - dolnej o temperaturze 0°C oraz górnej o temperaturze 20°C - pomiędzy którymi umieszcza się próbkę styropianu.

Celem badania jest sprawdzenie, czy styropian produkowany przez Megastyro Sp. z o.o. spełnia wymogi określone w Deklaracjach Właściwości Użytkowej. Proces badania jest całkowicie zautomatyzowany, a za jego realizację odpowiada oprogramowanie zainstalowane na specjalnym komputerze podłączonym do komory badawczej. Użytkownik obsługuje urządzenie poprzez umieszczenie próbki w komorze, wprowadzenie jej wymiarów oraz uruchomienie badania. Po zakończeniu testu, program umożliwia wygenerowanie raportu.

Stała kontrola jakości styropianu w laboratorium jest istotna zarówno dla firmy, jak i klientów, którzy dokonują zakupu. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że izolacja termiczna wykonana ze styropianu Megastyro Sp. z o.o. przyczyni się do oszczędności na ogrzewaniu.

Poznaj nasze produkty