EPS 150-035 DACH/PODŁOGA

Zastosowanie

Płyty styropianowe EPS 150-035 DACH/PODŁOGA wykorzystywane są w miejscach o większym obciążeniu  jako:

 • styropian do ocieplenia ścian poniżej poziomu gruntu
  z izolacją przeciwwodną
 • izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych, zespolonych
  systemach ocieplania (metoda lekka-mokra)
 • styropian do ocieplenia dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
 • izolacja cieplna dachów płaskich z izolacją przeciwwodną
 • izolacja cieplna w systemie ogrzewania podłogowego
 • styropian do ocieplenia podłóg pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążona
 • izolacja cieplna posadzek na gruncie, normalnie i mocno obciążona
 • styropian do ocieplenia tarasów, balkonów,
  parkingów, garaży i podjazdów
 • izolacja cieplna stropodachów i dachów odwróconych
 • styropian do ocieplenia stropów pomiędzy pomieszczeniami
  ogrzewanymi i nieogrzewanymi

 

Właściwości i Kod Oznaczenia

EPS-EN 13163+A1:2015- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

Właściwość

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymagania

Grubość

T2

± 2 mm

Długość

L3

± 3 mm

Szerokość

W3

± 3 mm

Prostokątność

Sb5

± 5 mm

Płaskość

P10

10 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS200

≥ 200 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu

CS(10)150

≥ 150 KpA

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)5

± 0,5%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności

DS(70,-)2

± 2%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych

TR100

≥ 100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K)

-

0,035 W (m.k)

Klasa reakcji na ogień

E

-

 

Postać handlowa:

Wymiary płyt: 50 cm x 100 cm lub inne, według zapotrzebowania  klienta

Grubość: od 1 cm do 100 cm

Krawędzie: proste lub na zakład

Na indywidualne zamówienie realizujemy dowolne wymiary.

Producent styropianu EPS 150-035 DACH/PODŁOGA to firma Megastyro Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie k. Kielc